top of page

OFERTA

PROJEKTY WNĘTRZ 

Do wyboru pozostawiam kilka pakietów projektowych różniących się zakresem opracowania. Dla powierzchni powyżej 100 m2 przysługuje 10 % rabatu naliczanego automatycznie przy przygotowaniu przeze mnie oferty. Pakiety podane dla wnętrz mieszkań oraz domów zlokalizowanych na terenie Polski (lokalizacja dowolna - projektuję w całym kraju). W przypadku projektów wnętrz zlokalizowanych w zabytkowych kamienicach, cena może ulec zwiększeniu ze względu na konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków lub nawet pozwolenia na budowę.  

PROJEKT KOMPLEKSOWY UPROSZCZONY

PROJEKT KOMPLEKSOWY 

PROJEKT KOMPLEKSOWY PLUS

 • 1 propozycja układu funkcjonalnego

 • fotorealistyczne wizualizacje + 1 pakiet poprawek

 • rysunek aranżacji z lokalizacją sprzętów, mebli oraz zabudów na wymiar

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach)

 • 2/3 propozycje układu funkcjonalnego

 • fotorealistyczne wizualizacje + 2 pakiety poprawek

 • rysunki techniczne ogólne (wyburzenia, zabudowania, aranżacja, wodkan, elektryka, oświetlenie, wykończenia ścian, podłóg oraz sufitów)

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach itp.)

 • szczegółowy kosztory

 • 2/3 propozycje układu funkcjonalnego

 • 3 moodboardy ze stylistyką wnętrza do wyboru

 • fotorealistyczne wizualizacje + 3 pakiety poprawek

 • wstępny kosztorys

 • rysunki techniczne ogólne (wyburzenia, zabudowania, aranżacja, wodkan, elektryka, oświetlenie, wykończenia ścian, podłóg oraz sufitów)

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach itp.)

 • szczegółowy kosztory

180 zł/m2 na terenie Polski

360 zł/m2 poza granicami

220 zł/m2 na terenie Polski

440 zł/m2  poza granicami

240 zł/m2 na terenie Polski

480 zł/m2 poza granicami

NADZORY

NADZÓR AUTORSKI

NADZÓR INWESTORSKI

 • kontrola zgodności prac remontowych z projektem pod kątem branż budowlano-wykończeniowej, elektrycznej, hydraulicznej, wykonawców stolarki drzwiowej, podłóg, schodów i stolarki na wymiar 

 • uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 

 • zobowiązanie do wizyt na miejscu w ilości określonej z góry w pakiecie lub rozliczenia osobno za każdy przyjazd 

 • po każdej wizycie na miejscu Klient oraz dany Wykonawca otrzymuje sprawozdanie ze zdjęciami oraz podsumowaniem jakie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, a jakie należałoby poprawić 

 • kontrola procesu budowy, organizacja i zarządzanie budową - tzw. usługa pod klucz

 • kilka wizyt w tygodniu w celu weryfikacji przeprowadzonych prac

 • kontrola prac ekip: budowlano-wykończeniowej, elektrycznej, hydraulicznej, stolarki drzwiowej, podłóg, schodów oraz stolarki na wymiar 

 • organizacja oraz przygotowanie zamówień (zakup po stronie Klienta) - kontakt ze sprzedawcą, ustalenia potrzebnych ilości do zamówień, szczegółów, montażu itp. 

 • sprawdzenie wszystkich zamawianych produktów na miejscu - zamówienie próbek, dowóz ich na miejsce w celu obejrzenia w docelowym świetle 

 • organizacja dostaw i montaży 

w skrócie nadzór autorski jest sprawdzeniem czy remont realizowany jest zgodnie z opracowanym projektem, ale nie zapewnia załatwienia wszystkiego za Klienta. Projektant nie bierze odpowiedzialności za błędy ekipy, lecz sprawdza czy takowe występują. 

w skrócie przy nadzorze inwestorskim, projektant zastępuje Inwestora w załatwianiu wszystkich szczegółów dotyczących remontu. Nadzór inwestorski prowadzony jest wyłącznie z zaufaną ekipą remontową. Umowa obowiązuje na okres 3-6 miesięcy. 

300 zł za wizytę do 3h

4000 zł miesięcznie

KONSULTACJE

 • Opcja dla osób, których nie stać na zlecenie projektu kompleksowego, lub dla osób, które czują się na siłach przeprowadzić remont oraz zaprojektować wnętrze samodzielnie, ale potrzebują małego wsparcia w ustaleniu detali, połączeń kolorystycznych lub materiałowych, wyborze wyposażenia oraz oświetlenia itp. 

 • Do przeprowadzenia konsultacji proszę wcześniej o podesłanie materiałów np. zdjęć pomieszczeń, rzutu, planowanych rozwiązań. Do spotkania staram się zapoznać z przesłanymi materiałami aby być na bieżąco z omawianymi rozwiązaniami. 

 • Na spotkaniu na miejscu tj. w Gliwicach istnieje możliwość obejrzenia próbek wybranych producentów od których posiadam wzorniki na miejscu. Listę aktualnych wzorników wysyłam przed umówieniem spotkania. 

 • Cena podana jest za godzinę i naliczana jest za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę. 

350 zł za pierwszą godzinę

300 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

HARMONOGRAM PRACY NAD PROJEKTEM WNĘTRZ

01/ inwentaryzacja, rozpoznanie potrzeb oraz wymogów Inwestora 

przed rozpoczęciem prac projektowych opracowana zostaje inwentaryzacja pomieszczeń (pomiar); przekazuje się również Inwestorom ankietę z pytaniami dotyczącymi projektu - w tym stylu życia mieszkańców, ilości sprzętów, pożądanych rozwiązań i materiałów lub takich, które na pewno w projekcie mają się nie znaleźć 

02/ układ funkcjonalny

na podstawie wymagań klienta zostają opracowane 3 propozycje układu funkcjonalnego w formie płaskich rzutów, obejmujących rozmieszczenie mebli, zabudów, wymaganych sprzętów; do rzutów dołączone są widoki z modelu 3d przedstawiające samą przestrzeń z przykładowymi meblami oraz zabudowami na wymiar; widoki mają na celu pomóc w zobrazowaniu sobie wnętrza z perspektywy człowieka w zaproponowanych wariantach; koncepcja powstaje na bazie wybranego jednego z układów

03/ projekt koncepcyjny 

w oparciu o wybrany układ funkcjonalny opracowany zostaje model 3d całego wnętrza; koncepcja zostaje przekazana Inwestorom w formie fotorealistycznych wizualizacji; inwestorzy na tym etapie wprowadzają zaproponowane przez siebie zmiany i poprawki w ilości określonej w danym pakiecie 

04/ projekt techniczny ogólny

po zatwierdzeniu koncepcji i przesłaniu wizualizacji opracowane zostają rysunki techniczne obrazujące jak uzyskać efekt wnętrza przedstawiony w koncepcji; rysunki ogólne obejmują rzuty w skali 1:50 obrazujące plany wyburzeń, nowych zabudowań, aranżacji z meblami na wymiar, wod-kan, oświetlenia, wytycznych elektryki, wykończeń sufitów, wykończeń podłóg oraz wykończeń ścian. 

04/ projekt techniczny szczegółowy

po przesłaniu rysunków ogólnych opracowywane zostają rysunki szczegółowe w skali 1:25 oraz 1:20; obejmują one rysunki kuchni na wymiar w widoku na fronty oraz wnętrza zabudowy; takie same widoki na pozostałe szafy na wymiar w zależności od ilości w danym projekcie; detale na inne zabudowy wykończone różnymi okładzinami ściennymi; widoki ścian w łazienkach; aksonometrie wybranych elementów na wymiar w celu ułatwienia ich zobrazowania; detale w skali 1:10 lub 1:5 pokazujące szczególne rozwiązania np. wnęk oświetleniowych, mebli tapicerowanych itp.

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE 

KONCEPCJA 

01/ rozpoznanie potrzeb oraz wymogów Inwestora 

przesłana zostaje Inwestorom ankieta dotycząca zakresu projektu, oczekiwań co do projektowanego obiektu, metrażu, materiałów w celu rozpoznania jak funkcjonują mieszkańcy, aby zaprojektować przestrzeń dopasowaną do ich stylu życia oraz wymagań 

02/ wizyta na działce

aby jak najlepiej wykorzystać potencjał działki oraz dopasować obiekt do otoczenia, konieczna jest wizyta na działce; w trakcie spotkania omówione zostają wymagania Inwestorów określone w ankiecie

03/ analizy przedprojektowe

analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy, analiza możliwości działki, warianty bryły 3d budynku

04/ opracowanie oraz prezentacja koncepcji

opracowanie koncepcji w formie płaskich rzutów oraz modelu 3d obrazującego bryłę budynku, materiałów, wyposażenia, gabarytów wnętrz itp.; Inwestorom przekazuje się rzuty oraz widoki z modelu na bazie których sformułowane zostają poprawki i zmiany

05/ fotorealistyczne wizualizacje

po zaakceptowaniu koncepcji opracowane zostają fotorealistyczne wizualizacje uwzględniające światło; otoczenie, realistyczną zieleń itp. 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

01/ formalności

przesłanie wniosków o warunki techniczne, zgody na lokalizacje zjazdu, odrolnienie, uzgodnienia i inne w zależności od projektu 

02/ rysunki architektoniczne 

opracowanie szczegółowych rysunków budowlanych obejmujących rzuty kondygnacji, dachu, przekroje oraz elewacje; rysunki zostają przesłane inwestorom do wglądu 

03/ koordynacja branż

zlecenie opracowania projektów branżowych - konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych 

04/ uzyskanie pozwolenia na budowę

projekt zostaje złożony do urzędu; zapewniamy wsparcie w kwestiach formalności do pozwolenia; na ewentualnie postanowienie przygotowujemy materiały do uzupełnienia 

05/ projekt wykonawczy 

oferujemy również opcję projektu wykonawczego obejmującego większą szczegółowość projektu; poza standardowymi rysunkami z projektu budowlanego opracowane zostają również detale rozwiązań poszczególnych elementów budynku 

bottom of page