top of page

OFERTA

PROJEKTY WNĘTRZ 

Do wyboru pozostawiam kilka pakietów projektowych różniących się zakresem opracowania. Pakiety podane dla wnętrz mieszkań oraz domów zlokalizowanych na terenie Polski (lokalizacja dowolna - projektuję w całym kraju). W przypadku projektów wnętrz zlokalizowanych w zabytkowych kamienicach, cena może ulec zwiększeniu ze względu na konieczność uzyskania zgody konserwatora zabytków lub nawet pozwolenia na budowę. Projekty za granicami Polski oraz projekty obejmujące pojedyncze pomieszczenia wyceniane będą indywidualnie. 

PROJEKT KOMPLEKSOWY UPROSZCZONY

PROJEKT KOMPLEKSOWY 

PROJEKT KOMPLEKSOWY PLUS

 • 1 propozycja układu funkcjonalnego

 • fotorealistyczne wizualizacje + 1 pakiet poprawek

 • rysunek aranżacji z lokalizacją sprzętów, mebli oraz zabudów na wymiar

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach)

 • 2/3 propozycje układu funkcjonalnego

 • fotorealistyczne wizualizacje + 2 pakiety poprawek

 • rysunki techniczne ogólne (wyburzenia, zabudowania, aranżacja, wodkan, elektryka, oświetlenie, wykończenia ścian, podłóg oraz sufitów)

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach itp.)

 • szczegółowy kosztory

 • 2/3 propozycje układu funkcjonalnego

 • 3 moodboardy ze stylistyką wnętrza do wyboru

 • fotorealistyczne wizualizacje + 3 pakiety poprawek

 • wstępny kosztorys

 • rysunki techniczne ogólne (wyburzenia, zabudowania, aranżacja, wodkan, elektryka, oświetlenie, wykończenia ścian, podłóg oraz sufitów)

 • rysunki szczegółowe (rysunki zabudów na wymiar, widoki ścian w łazienkach itp.)

 • szczegółowy kosztory

Stawki w zależności od metrażu do opracowania

0-75 m2 - 220 zł/m2

75-170 m2 - 200 zł/m2

>170 m2 - 180 zł/m2

Stawki w zależności od metrażu do opracowania

0-75 m2 - 260 zł/m2

75-170 m2 - 240 zł/m2

>170 m2 - 220 zł/m2

Stawki w zależności od metrażu do opracowania

0-75 m2 - 280 zł/m2

75-170 m2 - 260 zł/m2

>170 m2 - 240 zł/m2

NADZORY

Możliwość prowadzenia nadzorów tylko i wyłącznie w promieniu 50 km do Gliwic lub Katowic. 

NADZÓR AUTORSKI

NADZÓR INWESTORSKI

 • kontrola zgodności prac remontowych z projektem pod kątem branż budowlano-wykończeniowej, elektrycznej, hydraulicznej, wykonawców stolarki drzwiowej, podłóg, schodów i stolarki na wymiar 

 • uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 

 • zobowiązanie do wizyt na miejscu w ilości określonej z góry w pakiecie lub rozliczenia osobno za każdy przyjazd 

 • po każdej wizycie na miejscu Klient oraz dany Wykonawca otrzymuje sprawozdanie ze zdjęciami oraz podsumowaniem jakie prace zostały wykonane zgodnie z projektem, a jakie należałoby poprawić 

 • kontrola procesu budowy, organizacja i zarządzanie budową - tzw. usługa pod klucz

 • kilka wizyt w tygodniu w celu weryfikacji przeprowadzonych prac

 • kontrola prac ekip: budowlano-wykończeniowej, elektrycznej, hydraulicznej, stolarki drzwiowej, podłóg, schodów oraz stolarki na wymiar 

 • organizacja oraz przygotowanie zamówień (zakup po stronie Klienta) - kontakt ze sprzedawcą, ustalenia potrzebnych ilości do zamówień, szczegółów, montażu itp. 

 • sprawdzenie wszystkich zamawianych produktów na miejscu - zamówienie próbek, dowóz ich na miejsce w celu obejrzenia w docelowym świetle 

 • organizacja dostaw i montaży 

w skrócie nadzór autorski jest sprawdzeniem czy remont realizowany jest zgodnie z opracowanym projektem, ale nie zapewnia załatwienia wszystkiego za Klienta. Projektant nie bierze odpowiedzialności za błędy ekipy, lecz sprawdza czy takowe występują. 

300 zł za wizytę do 2h

w skrócie przy nadzorze inwestorskim, projektant zastępuje Inwestora w załatwianiu wszystkich szczegółów dotyczących remontu. Nadzór inwestorski prowadzony jest wyłącznie z zaufaną ekipą remontową. Umowa obowiązuje na okres 3-6 miesięcy. 

4000 zł miesięcznie

KONSULTACJE

Możliwość przeprowadzenia konsultacji w formie spotkania osobiście, w rejonie Gliwic/Katowic. Dla Klientów z pozostałej części Polski oferuję spotkanie online. 

 • Opcja dla osób, których nie stać na zlecenie projektu kompleksowego, lub dla osób, które czują się na siłach przeprowadzić remont oraz zaprojektować wnętrze samodzielnie, ale potrzebują małego wsparcia w ustaleniu detali, połączeń kolorystycznych lub materiałowych, wyborze wyposażenia oraz oświetlenia itp. 

 • Do przeprowadzenia konsultacji proszę wcześniej o podesłanie materiałów np. zdjęć pomieszczeń, rzutu, planowanych rozwiązań. Do spotkania staram się zapoznać z przesłanymi materiałami aby być na bieżąco z omawianymi rozwiązaniami. 

 • Na spotkaniu na miejscu tj. w Gliwicach istnieje możliwość obejrzenia próbek wybranych producentów od których posiadam wzorniki na miejscu. Listę aktualnych wzorników wysyłam przed umówieniem spotkania. 

 • Cena podana jest za godzinę i naliczana jest za każdą kolejną, rozpoczętą godzinę. 

350 zł za pierwszą godzinę

300 zł za każdą kolejną rozpoczętą godzinę,

JAK WYGLĄDA OPRACOWANIE PROJEKTU WNĘTRZ?

01/ inwentaryzacja, rozpoznanie potrzeb oraz wymogów Inwestora 

przed rozpoczęciem prac projektowych opracowana zostaje inwentaryzacja pomieszczeń (pomiar); przekazuje się również Inwestorom ankietę z pytaniami dotyczącymi projektu - w tym stylu życia mieszkańców, ilości sprzętów, pożądanych rozwiązań i materiałów lub takich, które na pewno w projekcie mają się nie znaleźć 

02/ układ funkcjonalny

na podstawie wymagań klienta zostają opracowane 3 propozycje układu funkcjonalnego w formie płaskich rzutów, obejmujących rozmieszczenie mebli, zabudów, wymaganych sprzętów; do rzutów dołączone są widoki z modelu 3d przedstawiające samą przestrzeń z przykładowymi meblami oraz zabudowami na wymiar; widoki mają na celu pomóc w zobrazowaniu sobie wnętrza z perspektywy człowieka w zaproponowanych wariantach; koncepcja powstaje na bazie wybranego jednego z układów

03/ projekt koncepcyjny 

w oparciu o wybrany układ funkcjonalny opracowany zostaje model 3d całego wnętrza; koncepcja zostaje przekazana Inwestorom w formie fotorealistycznych wizualizacji; inwestorzy na tym etapie wprowadzają zaproponowane przez siebie zmiany i poprawki w ilości określonej w danym pakiecie 

04/ projekt techniczny ogólny

po zatwierdzeniu koncepcji i przesłaniu wizualizacji opracowane zostają rysunki techniczne obrazujące jak uzyskać efekt wnętrza przedstawiony w koncepcji; rysunki ogólne obejmują rzuty w skali 1:50 obrazujące plany wyburzeń, nowych zabudowań, aranżacji z meblami na wymiar, wod-kan, oświetlenia, wytycznych elektryki, wykończeń sufitów, wykończeń podłóg oraz wykończeń ścian. 

04/ projekt techniczny szczegółowy

po przesłaniu rysunków ogólnych opracowywane zostają rysunki szczegółowe w skali 1:25 oraz 1:20; obejmują one rysunki kuchni na wymiar w widoku na fronty oraz wnętrza zabudowy; takie same widoki na pozostałe szafy na wymiar w zależności od ilości w danym projekcie; detale na inne zabudowy wykończone różnymi okładzinami ściennymi; widoki ścian w łazienkach; aksonometrie wybranych elementów na wymiar w celu ułatwienia ich zobrazowania; detale w skali 1:10 lub 1:5 pokazujące szczególne rozwiązania np. wnęk oświetleniowych, mebli tapicerowanych itp.

 PROJEKTY BUDOWLANE DOMÓW

KONCEPCJA 

01/ rozpoznanie potrzeb oraz wymogów Inwestora 

przesłana zostaje Inwestorom ankieta dotycząca zakresu projektu, oczekiwań co do projektowanego obiektu, metrażu, materiałów w celu rozpoznania jak funkcjonują mieszkańcy, aby zaprojektować przestrzeń dopasowaną do ich stylu życia oraz wymagań 

02/ wizyta na działce

aby jak najlepiej wykorzystać potencjał działki oraz dopasować obiekt do otoczenia, konieczna jest wizyta na działce; w trakcie spotkania omówione zostają wymagania Inwestorów określone w ankiecie

03/ analizy przedprojektowe

analiza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy, analiza możliwości działki, warianty bryły 3d budynku

04/ opracowanie oraz prezentacja koncepcji

opracowanie koncepcji w formie płaskich rzutów oraz modelu 3d obrazującego bryłę budynku, materiałów, wyposażenia, gabarytów wnętrz itp.; Inwestorom przekazuje się rzuty oraz widoki z modelu na bazie których sformułowane zostają poprawki i zmiany

05/ fotorealistyczne wizualizacje

po zaakceptowaniu koncepcji opracowane zostają fotorealistyczne wizualizacje uwzględniające światło; otoczenie, realistyczną zieleń itp. 

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

01/ formalności

przesłanie wniosków o warunki techniczne, zgody na lokalizacje zjazdu, odrolnienie, uzgodnienia i inne w zależności od projektu 

02/ rysunki architektoniczne 

opracowanie szczegółowych rysunków budowlanych obejmujących rzuty kondygnacji, dachu, przekroje oraz elewacje; rysunki zostają przesłane inwestorom do wglądu 

03/ koordynacja branż

zlecenie opracowania projektów branżowych - konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych 

04/ uzyskanie pozwolenia na budowę

projekt zostaje złożony do urzędu; zapewniamy wsparcie w kwestiach formalności do pozwolenia; na ewentualnie postanowienie przygotowujemy materiały do uzupełnienia 

05/ projekt wykonawczy 

oferujemy również opcję projektu wykonawczego obejmującego większą szczegółowość projektu; poza standardowymi rysunkami z projektu budowlanego opracowane zostają również detale rozwiązań poszczególnych elementów budynku 

bottom of page